Pokrok a my


Když se Å™ekne technika, tak co si pod tím pÅ™edstavíte? Já si myslím, že opravdu mnoho lidí si pod tímto pÅ™edstaví tÅ™eba nÄ›jaké poÄítaÄe a nebo také dokonce elektrokolo. VÅ¡ichni mi jistÄ› dáte za pravdu, že právÄ› elektrokolo je tady v poslední dobÄ› opravdu hodnÄ› moderní a že mnoho lidí také využívá. Ale abych se pÅ™iznala, tak já se ani nedivím, protože i já vlastním elektrokolo. Sice vám také elektrokoloběžku, kterou také velice Äasto využívám, ale Å™eknu vám, že právÄ› elektrokolo je opravdu ta nejlepší varianta, když tÅ™eba nemáte automobil. Techniku, mám ráda. Techniku mám ráda obecnÄ›, protože mi opravdu hodnÄ› zjednoduÅ¡uje život.

Technika je pokrok.

A to například tak, protože bydlím opravdu hodnÄ› daleko od své rodiny, takže jsem ráda, že mohu využívat také videohovory, které jsou velice praktické. Takhle alespoň mohou vidÄ›t svou rodinu opravdu každý den, když budu potÅ™ebovat a nebo když se cítím smutná. Já chápu, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé nemají rádi techniku, takže se ani nemůžou vidÄ›t online tÅ™eba pÅ™i hovoru, ale stále je hodnÄ› lidí, kteří dávají radÄ›ji pÅ™ednost technice a další elektronice, která jim zjednoduší život a lidé potom budou více Å¡Å¥astnÄ›jší. Vemte si, že svÄ›t jde dopÅ™edu. ProÄ byste tÅ™eba dÄ›tem zakazovali to, když si hraji na mobilním telefonu hry nebo když se tam uÄí? StejnÄ› v dospÄ›losti budou pracovat s poÄítaÄem a nebo se také tÅ™eba na základní Å¡kole nebo na stÅ™ední Å¡kole budou uÄit formou poÄítaÄe.

PC a technika.

Tak proÄ malému dítÄ›ti zakazujete také poÄítaÄ? Já vím, jak je potom velice složité se tÅ™eba na stÅ™ední Å¡kole nauÄit pořádnÄ› zacházet s poÄítaÄem, abyste mohli dÄ›lat tÅ™eba různé vektory a nebo různé technické vÄ›ci formou poÄítaÄe. Takže když se to potom malé dÄ›ti nauÄí doma samy formou hry a nebo také kvůli tomu, že je to bude bavit, tak potom na stÅ™ední Å¡kole budou také dopÅ™edu a věřte mi, že potom budou mít také lepší známky, protože budou vÄ›dÄ›t více informací o technice a také samozÅ™ejmÄ› o poÄítaÄi.