Proč mají staří lidé problém porozumět novým technologiím


Asi vÅ¡ichni máme v rodinÄ› nÄ›jakého dÄ›deÄka Äi babiÄku, kteří si příliÅ¡ nerozumí s moderními technologiemi, a pokud ano, pak pouze z toho nejzákladnÄ›jšího uživatelského hlediska. To vÅ¡ak není nic nového, tento trend je znám již od starovÄ›ku. AvÅ¡ak souÄasné rychlé tempo rozvoje vÄ›dy a techniky jej znaÄnÄ› zvýraznilo a uspíšilo. To vÅ¡ak také bohužel znamená, že se tím vytváří další pÅ™ekážka mezi generacemi.

 

mezi generacemi se vytváří propast

 

Je to způsobeno pÅ™edevším tím, že mozek staršího ÄlovÄ›ka již není tak pružný, jako býval zamlada. Nová neuronová spojení se nevytváří tak snadno a rychle, a na druhou stranu mnohem snadnÄ›ji a rychleji zanikají. To jednoduÅ¡e Å™eÄeno znamená, že pokud starému ÄlovÄ›ku nÄ›co vysvÄ›tlujete, má problém si to dlouhodobÄ›ji zapamatovat.

 

Dále je tu také fakt, že znaÄná vÄ›tÅ¡ina lidí vyššího vÄ›ku je znaÄnÄ› konzervativní. Jsou zvyklí na urÄitý životní styl, a nechtÄ›jí ho mÄ›nit, i když by jim onen moderní přístroj znaÄnÄ› usnadnil život. To se v minulosti týkalo i takových vÄ›cí, jako elektrický vysavaÄ Äi automatická praÄka.

 

moderní technologie jsou pro mnohé starší lidi složité

 

Smutné je, že to s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností Äeká i nás. I mladší generace se jednoho dne dostane do tohoto stádia, a valná vÄ›tÅ¡ina z nich bude mít naprosto stejné problémy. AÄkoliv totiž dnes mohou nejnovÄ›jší výkÅ™iky techniky pÅ™ijímat s radostí, s vÄ›kem bude nadÅ¡ení znaÄnÄ› ubývat.

 

Je tedy otázkou, zda tomu lze nÄ›jak pÅ™edejít, případnÄ› tento trend zvrátit. Je totiž jasné, že není dobrý ani pro jednu ze stran. A dobrou zprávou je, že to skuteÄnÄ› možné je. Musí se vÅ¡ak zaÄít vÄas, a to zamlada.

 

Jediným možným způsobem je udržovat mozek stále v dobré kondici. To znamená cviÄit paměť, logické myÅ¡lení a další aspekty. S tím znaÄnÄ› pomáhá luÅ¡tÄ›ní křížovek, logických problémů a nejrůznÄ›jších dalších rébusů. Tak si udržíte svěží a výkonnou mysl i do vysokého vÄ›ku, a svÄ›t vás tak nebude jen míjet.