Vztahy mezi spolužáky


Pokud by mělo být něco minimálně dobré, jsou to vztahy mezi spolužáky. Je jasné, že se ve třídě najde někdo, kdo si nebude s druhým rozumět, ale bylo by vhodné to nedávat příliš znát. Bohužel je to ale v dnešní době spíše tak, že to děti dávají znát možná až moc a druhému dělají naschvály, smějí se mu apod.

Pokud to zajde až tak daleko, že to bude hraniÄit se Å¡ikanou, bylo by vhodné, aby to nÄ›jaké dítÄ› oznámilo vyuÄujícímu, který by mÄ›l udÄ›lat to, že bude kontaktovat rodiÄe a spoleÄnÄ› se to bude Å™eÅ¡it. Je jasné, že dítÄ› doma rodiÄům nepÅ™izná, že ve Å¡kole nÄ›koho Å¡ikanuje a rodiÄe si kolikrát myslí, jak skvÄ›lé a úžasné mají doma dítÄ›.

hlásící se děti

Bohužel Å¡ikana je nÄ›co, co se objevuje hlavnÄ› na druhém stupni základní Å¡koly. Ideální to rozhodnÄ› není a to už jen proto, že daný ÄlovÄ›k může mít kvůli Å¡ikanÄ› v budoucnu velké problémy a to například pÅ™i hledání partnera. Nemusí to být ale to jediné. Může mít například i vztahové problémy, které bude mít daný ÄlovÄ›k problém sám vyÅ™eÅ¡it apod.

I když se Å¡ikana zaÄne Å™eÅ¡it, kolikrát už je pozdÄ›, protože i když se to bude nÄ›jakým způsobem Å™eÅ¡it, dítÄ› si ponese trauma po celý zbytek života.

Mnoho lidí si myslí, že když je dítÄ› Å¡ikanované například v sedmé třídÄ›, nemůže to na nÄ›j mít v budoucnu žádný vliv, protože na nÄ›co takového zapomene. I když na to může ÄlovÄ›k zapomenout, rozhodnÄ› to nÄ›kde v sobÄ› má a je dost možné, že se nÄ›co takového projeví v dobÄ›, kdy by to ÄlovÄ›k Äekal nejménÄ›.

kreslící děti

Některé děti dokáží být velmi zlé a věřte, že to bude mít vliv na mnoho věcí v životě daných dětí.

Jestliže uvidíte, že se nÄ›kdo zaÄíná nÄ›komu posmívat nebo dokonce nÄ›koho bije, mÄ›li byste to jít oznámit vyuÄujícímu, který by se mÄ›l snažit udÄ›lat vÅ¡e proto, aby k tomu už nikdy nedoÅ¡lo.

S šikanou má problém celá řada škol. Některé školy se s tím snaží něco dělat, ale jsou i takové, které nikoliv. Každá škola by se měla snažit, protože jedině tak může dojít k tomu, že šikana z vaší školy vymizí a to je to nejdůležitější.