Jak zjistíte, jaké je vaše poslání?


Práce dříve vs. dnes 

Dříve bylo na práci pohlíženo úplnÄ› jinak. DobÅ™e se musela vybrat Å¡kola a poté podle toho nastoupit do zamÄ›stnání. Nebylo výjimkou, že v jedná práci lidé trávili celý život. Pracovní dráha v jedné firmÄ› konÄila až odchodem do důchodu. Když a opomeneme fakt, že v 15 letech, málokterá z nás ví, Äím by se chtÄ›la v životÄ› živit, neseme si v sobÄ› i zastaralá pÅ™esvÄ›dÄení, která už v dneÅ¡ní dobÄ› neplatí. Může jít o vÄ›ty typu: dobÅ™e se uÄ nebo budeÅ¡ dÄ›lat uklízeÄku.

žena

ProÄ hledat své poslání?

V dneÅ¡ní dobÄ› máte úplnÄ› jiné možnosti, můžete podnikat nebo klidnÄ› pracovat celý život v jedné firmÄ›, ale dÄ›lat to, co vás baví a naplňuje. Můžete si dodÄ›lat různé rekvalifikaÄní kurzy a mít také více zdrojů pÅ™ijmu. Smutným faktem je, že více jak polovina žen se po skonÄení mateÅ™ské dovolené, nechce vracet do původního zamÄ›stnání na plný úvazek. Ale co tedy vymyslet, pokud forma nenabídne zkrácený úvazek nebo už prostÄ› cítíme, že by nás práce nenaplňovala. 

Je to jednoduché, každý má svoje jedineÄné poslání, a je jen na vás zjistit, co to je.

Pokud na to pÅ™ijdete, podniknete akÄní kroky a můžete si tím vydÄ›lávat. SamozÅ™ejmÄ›, toto je zjednoduÅ¡ená verze, protože na cestÄ› vás budou potkávat různé pÅ™ekážky, ale o tom to také je. S nimi porostete a budete se zlepÅ¡ovat.

kajak

Jaké je mé poslání?

VezmÄ›te si ÄtyÅ™i papíry velikosti A4. 

Na první si napiÅ¡te: co miluji, co ráda dÄ›lám, co mÄ› baví a v jaké Äinnosti pociÅ¥uji flow?

Na druhý papír si napiÅ¡te: co umíte, co byste se ráda nauÄila a jaké jsou vaÅ¡e silné stránky?

Na třetí papír napište: co svět potřebuje, pomůžete vyřešit nějaký problém?

A na Ätvrtý papír napiÅ¡te: dostanu za to zaplaceno?

Papíry si poskládejte vedle sebe a hledejte téma Äi poslání, které se prolíná ve vÅ¡ech papírech. Může jich být samozÅ™ejmÄ› více. Důkladnou analýzou si totiž pak vyberete jen jedno, to hlavní, které pÅ™etavíte do podnikání a zdroje příjmu.