Ženy na mateřské dovolené


Když se nÄ›koho zeptám, jestli to mají v životÄ› jednodušší ženy anebo muži, tak vÅ¡ichni mi vÄ›tÅ¡inou odpoví, že ženy. Jenomže já si myslím, že ne. SamozÅ™ejmÄ› že netvrdím, že ani ženy to mají úplnÄ› jednodušší a nebo muži. Podle mého názoru je to tak padesát na padesát. Opravdu nelze říci, že jakékoliv pohlaví to má lepší. Já si myslím, že je mnoho lidí si spíše si myslí, že ženy, když jsou tÅ™eba na mateÅ™ské dovolené, takže to mají opravdu jednoduché. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› vadí a vytáÄí mÄ›, když mi nÄ›kdo Å™ekne, že tÅ™eba když jsem byla už dvakrát na mateÅ™ské dovolené, že si jenom užívám a že se flákám.

I maminky mohou být sexy.

Pokaždé, když mi tohle nÄ›kdo Å™ekne, tak zrudnu a jsem opravdu hodnÄ› naÅ¡tvaná. Vůbec nechápu, jak nÄ›kdo může naÅ™knout ženu, že když je na mateÅ™ské dovolené, že se doma jenom fláká. Kdybych se doma flákala, tak do se potom stará doma o dítÄ›? A tohle vždycky vadilo straÅ¡nÄ› mojí sousedce, která je jeÅ¡tÄ› opravdu ze starší generace. Ona říká, že my jsme doma mÄ›ly už jednorázové pleny, také ohřívaÄ lahví a tak podobnÄ›. Nebo sunar. A já si myslím, že dříve to tak samozÅ™ejmÄ› nebylo, že se vÅ¡echno také muselo prát ruÄnÄ› a dÄ›lat vÅ¡echno ruÄnÄ›, ale to pÅ™eci neznamená, že když dneska už jsou jiné vymoženosti, že by se žena pÅ™eci flákala doma.

Každá žena je jiná.

Tohle podle mého názoru je opravdu takové smutné a nelíbí se mi to. Proto jsem se jednou sousedky zeptala, proÄ si tohle stále myslí a proÄ jenom pomlouvá mladé maminky, kterým říká, že my jsme jenom líné. MÄ› je tÅ™icet pÄ›t let a myslím si, že jsem se tedy na mateÅ™ské dovolené vůbec neflákala. JeÅ¡tÄ› do toho jsem dÄ›lala dálkovÄ› Å¡kolu a starala jsem se o dítÄ›. A manželovi jsem vaÅ™ila jeÅ¡tÄ› teplé veÄeÅ™e, když pÅ™iÅ¡el z práce. A to si myslíte, že tohle je flákání? RozhodnÄ› ne. NemÄ›la jsem ani Äas na mateÅ™ské dovolené, abych si pořádnÄ› pÅ™eÄetla své knihy, které jsem potÅ™ebovala ke svému studiu. My ženy jsme docela opravdu hodnÄ› silné bytosti.