Sluníčko na nás svítí jeho energií


Krása je, když na nás prostÄ› svítí sluníÄko. NÄ›kdo si myslí, že to vůbec není krása, ale když se nad tím zamyslíte, tak krása to je urÄitÄ› taky. Znáte, když se ráno probudíte a najednou vám svítí tÅ™eba hlavnÄ› v tÄ›ch letních období to sluníÄko do oken, tak to je opravdu velice krásné, protože to vám dodá plno energie, plnou radost úsmÄ›vů a rozhodnÄ› budete i mnohem víc spokojenÄ›jší, protože sluníÄko dodává vlastnÄ› i celému naÅ¡emu tÄ›lu, organismu plnou energií, radost. Když půjdete na to sluníÄko, tak jsme hnedka potěšeni tím, jak to nádhernÄ› na nás svítí, a hnedka máme z toho radost, že koneÄnÄ› jsme se doÄkali toho krásného tepla, a že koneÄnÄ› ta velká zima, která už tady byla a ten sníh prostÄ› vymizela, a najednou je tady to sluníÄko, které nám pÅ™ináší mnohem vÄ›tší energii a mnohem vÄ›tší radost.

Krása

RozhodnÄ› se nám i mnohem víc daří. NÄ›kdo si tÅ™eba právÄ› říká, že je v práci a že opravdu si neužijete toho, ale potÅ™eba je opravdu vypustit, a to hlavnÄ› tím, že opravdu v tÄ›ch letních mÄ›sících se bere právÄ› v práci letní dovolená, kterou prostÄ› si můžete naprosto užít s tím sluníÄkem.

Krajina

NÄ›kdo prostÄ› chce být v práci, ale pÅ™evážnÄ› lidé si opravdu berou dovolenou, protože vÄ›dí, že opravdu je nádhernÄ›, a tohle je od toho, a hlavnÄ› to sluníÄko, abyste si opravdu užili ten elán a tu krásnou energií, a abyste nabrali tu energii zase po celý rok a na tu zimu a na to vÅ¡echno okolo, na ty stresy. Protože opravdu to sluníÄko odbourává i stres, a v létÄ›, když se chcete opalovat, tak se krásnÄ› opálíte a máte z toho zase radost. Vždycky je radost pro život důležitá. A to nám pÅ™ináší to krásné sluníÄko, které na nás svítí. Takže opravdu vždycky jít v létÄ› za sluníÄkem, nebýt doma ve stínu, protože když prostÄ› půjdete hned ráno na to sluníÄko, uvidíte, že budete plní energie, plní radosti, a právÄ› to se od nás oÄekává, a rozhodnÄ› pro náš organismus je sluníÄko opravdu velice super. A rozhodnÄ› budeme i víc spokojenÄ›jší.