Mít hobby je důležité


Žijeme ve velmi hektické dobÄ›, která se projevuje tím, že vÅ¡ichni se honíme za prací a na koníÄky nám zůstává velmi málo Äasu. Potom najednou zjistíme, že nám Äas plyne mezi prsty a my kromÄ› práce a domácnosti nic jiného neznáme. KoníÄky jsou, ale pro náš život důležité. PÅ™ináší do naÅ¡ich životů nejen pocit uvolnÄ›ní, ale také radost, tížený odpoÄinek. KoníÄky pro každého jedince znamenají nÄ›co jiného, nicménÄ› mohou pro nÄ›které pÅ™edstavovat i rozvíjení dovedností na které mají talent, ale v rámci profesní dráhy se vydaly jiným smÄ›rem.  Nebudeme si tady vyjmenovávat různé typy koníÄku, protože to by byl nekoneÄný Älánek, ale podíváme se spíše na aspekty, které vedou k tomu, že koníÄky máme.

hobby

Jak už bylo Å™eÄeno hned na zaÄátku, tak máme hobby z důvodu relaxace po těžkém dni v práci nebo ve Å¡kole. Relaxovat se dá například u dobré knížky, poslechu hudby nebo tÅ™eba nÄ›kdo relax a koníÄek vidí v návÅ¡tÄ›vÄ› koupaliÅ¡tÄ› nebo turistiky v lese nebo na horách. Pokud ÄlovÄ›k potÅ™ebuje trochu uvolnit svým myÅ¡lenkám, tak si vybírá jako svůj koníÄek například zahraniÄení nebo malování. Pro mnohé je to taky rozvoj svých dovedností a jsou na své výtvory velmi hrdí. Dovednost je další aspekt který vede k tomu, jaký koníÄek si vybíráme pro svůj volný Äas. NÄ›kdo například jako dítÄ› miloval tanec, ale neÅ¡el cestou profesionálního taneÄníka. NicménÄ› ve svém volném Äase navÅ¡tÄ›vuje taneÄní hodiny, kde stále rozvíjí své dovednosti. Takový jedinec se cítí Å¡Å¥astný a spokojený.

hobby

Rozvíjení kreativity patří mezi další aspekty, které mají vliv na to jakému hobby se vÄ›nujeme ve volném Äase. NÄ›kdo píše příbÄ›hy, jiný básniÄky, nÄ›kdo skládá písniÄky, háÄkuje, plete nebo maluje obrazy. V rámci kreativity můžeme také projevovat své pocity. KoníÄek není o tom jen trávit volný Äas sám se sebou, ale také v rámci skupiny stejnÄ› smýšlejících osob. NÄ›kdo tedy v rámci koníÄku cestuje s partou přátel. KoníÄek je pro život důležitý aÅ¥ je jakýkoliv.