Měli bychom se pokusit vyhubit komáry?


Asi neexistuje ÄlovÄ›k, který by mÄ›l rád komáry. A je to pochopitelné. Nejenže nám sají krev, také jsou to pÅ™enaÅ¡eÄi různých nemocí. Ve skuteÄnosti jsou právÄ› tito drobní tvoreÄkové zodpovÄ›dní za nejvíce úmrtí ze vÅ¡ech živoÄichů.

 

Není tedy divu, že mnozí lidé volají po tom, abychom se pokusili je vyhubit. S dnešními prostředky, které máme dostupné, to není až tak nemožný úkol, jak by se mohlo zdát. Ukazuje se však, že to není až tak dobrý nápad, jak by se mohlo zdát.

 

komáři jsou důležití opylovaÄi

 

StaÄí se podívat na jeden příklad z africké oblasti, kde se o nÄ›co takového vÄ›dci pokusili. ÚspěšnÄ› vyhladili místní komáry, avÅ¡ak tento akt mÄ›l neoÄekávané důsledky. V první Å™adÄ› to bylo vyhynutí jednoho druhu Äervenky, které sloužili jako hlavní potrava.

 

Ta se nyní musela živit mravenci, kteří nejsou ani zdaleka tak výživní. Důsledkem byla menší a slabší vejce, a mnohem vyšší mortalita tÄ›ch, kterým se nakonec podaÅ™ilo vylíhnout, stejnÄ› jako dospÄ›lých jedinců. Pokles populace nakonec dosáhl kritických hodnot a ona Äervenka z dané oblasti v podstatÄ› zmizela.

 

komáří samiÄka sající krev

 

Jako další problém se ukázalo vyhynutí jistého druhu rostliny. Komáří samci totiž patří mezi důležité opylovaÄe, a jejich zmizení bylo v přírodÄ› velmi znát. Krev totiž sají pouze samiÄky, které potÅ™ebují mnohem více živin pro vývoj vajec.

 

Je tedy jasné, že celosvÄ›tové vyhubení komárů by mÄ›lo dalekosáhlé důsledky, které ani dnes nejsme schopni pÅ™edvídat. Proto bychom si v tomto případÄ› nemÄ›li hrát na Boha, a radÄ›ji nasadit tradiÄní opatÅ™ení, jako jsou moskytiéry a odpuzovaÄe hmyzu. Ty nadÄ›lají mnohem ménÄ› Å¡kody.

 

Tuto skuteÄnost si vÅ¡ak mnoho lidí neuvÄ›domuje, a tak dále volají po jejich kompletní exterminaci, stejnÄ› jako například klíšťat. To by vÅ¡ak mohlo způsobit ekologickou katastrofu nevídaných rozmÄ›rů, a za to naÅ¡e pohodlí rozhodnÄ› nestojí – zvláštÄ› když máme dnes i jiné prostÅ™edky.