Kdy vás elektřina může zabít


Elektrickou energii, kterou lidstvo v současné době vyžívá, lze rozčlenit do dvou základních typů – na silnoproud a slaboproud. Již samotný název napovídá, že se liší svou intenzitou, a z hlediska ohrožení života a zdraví je pochopitelně nebezpečný pouze silnoproud. Silnoproudé rozvody však máme k dispozici v každé domácnosti, na pracovištích, ve skladech, na sportovištích, v divadlech a kinech, v muzeích a galeriích a na mnoha dalších místech. Musíme být tedy obezřetní a znát postupy jejich správného a bezpečného využívání.

Právě proto mají svou platnost i revize elektro Revize elektro Revtech. Zabraňují nebezpečným situacím, které vedou k požáru anebo k úrazům s následkem smrti.

elektrické zásuvky

Přívodní a prodlužovací šňůry – velmi častým nebezpečným jevem je u elektroinstalace tento typ závad. K poškození a porušení izolace šňůr a vodičů dochází například při přenášení nebo nevhodném skladování. Typické je to například u skřípnutých vodičů pod stolem, postelí nebo dveřmi, propálených šňůr v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, žehlička) anebo prokousaných izolací domácími zvířaty či dokonce dětmi.

panel se zásuvkami

Svítidla – i zde může dojít k smrtelnému úrazu, například u poškozeného krytu, žárovkové objímky nebo vypínače. Velmi pravděpodobné je to hlavně u stolních lampiček, které lidé obsluhují každý den, a to včetně dětí na psacích stolech nebo nočních stolcích. Někde, například na chalupách, mohou být ještě stále funkční retro kousky svítidel, které již nesplňují bezpečnostní předpisy.

Vadné vypínače – i vadný vypínač vás může zabít, stačí se jej dotknout v místě odlomeného, zkrouceného nebo ožehnutého plastu, kde vyčuhují elektrické spoje. Vypínač je mechanická záležitost a k jeho poškození může dojít při přenášení spotřebiče a při jeho nešetrném využívání. Proto má velký význam nechat v rámci revize prověřit všechny spotřebiče, kde by se takovéto nebezpečí mohlo vyskytnout.