Jaký je původ Vánoc


Pokud se mluví o nejznámÄ›jších svátcích, pak prim mezi nimi hrají rozhodnÄ› Vánoce. Ty se slaví prakticky na celém svÄ›tÄ›. Otázkou vÅ¡ak je, odkud se vlastnÄ› vůbec vzaly. ProÄ jsou slaveny téměř stejným způsobem prakticky ve vÅ¡ech zemích, byÅ¥ s drobnými rozdíly mezi jednotlivými kulturami?

 

vzorek balicího papíru

 

Jen málokdo tuší, že ve skuteÄnosti tento svátek nemá svůj původ v kÅ™esÅ¥anství. Ve skuteÄnosti zimní slunovrat slavila prakticky vÅ¡echna náboženství, a není divu. Jedná se o Äas, kdy se dny koneÄnÄ› opÄ›t zaÄínají prodlužovat a kdy je polovina zimy za námi. A to je rozhodnÄ› nÄ›co, co bylo pro naÅ¡e pÅ™edky velmi důležité.

 

ProÄ tedy slavíme v tento den narození Ježíše a nikoliv zaÄátek opÄ›tovného prodlužování dnů? I zde je důvod jednoduchý: bÄ›hem rozÅ¡iÅ™ování kÅ™esÅ¥anství si toto pÅ™ivlastňovalo svátky a významné dny jiných kultur a náboženství a pÅ™ebírala je za své. A vzhledem k tomu, že se jednalo vždy o velmi významný Äas, k nÄ›mu potÅ™ebovali pÅ™iÅ™adit nÄ›jakou skuteÄnÄ› významnou událost. Tou se pak stalo narození Ježíše Krista.

 

vánoÄní centrum mÄ›sta

 

Pravdou vÅ¡ak je, že nikde v Bibli se datum, kdy se narodil, nezmiňuje. Podle popisů událostí, které v danou dobu probíhaly, je vÅ¡ak pravdÄ›podobné, že se jednalo o konec dubna Äi zaÄátek kvÄ›tna. RozhodnÄ› se vÅ¡ak nejednalo o zimní období.

 

PodobnÄ› tomu je i u mnoha vánoÄních zvyků, jako je rozdávání dárků Äi zdobení vánoÄního stromku. I zde najdeme původ v jiných náboženstvích, nikoliv v kÅ™esÅ¥anství. PÅ™esto jsou lidé již pÅ™esvÄ›dÄeni, že jsou souÄástí klasických kÅ™esÅ¥anských tradic a na jejich pravý původ se zapomnÄ›lo.

 

PÅ™esto bychom si jej mÄ›li pÅ™ipomínat, neboÅ¥ je důležité vÄ›dÄ›t, odkud zvyky a tradice, které dodržujeme, vznikly a co vlastnÄ› znamenají. Tak se totiž budeme moci opravdu rozhodnout, které tradice nám skuteÄnÄ› vyhovují a se kterými se ztotožňujeme. A to je rozhodnÄ› důležité. Koneckonců, nechceme slavit nÄ›co, co je proti naÅ¡emu pÅ™esvÄ›dÄení.